Ο τομέας της γεωπονίας ασχολείται με ένα μεγάλο φάσμα δράσης όσον άφορα την παραγωγική διαδικασία. Οι μαθητές επιδιώκεται να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες της γεωπονίας, της γεωργίας, της διατροφής, στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων καθώς και στην παροχής υπηρεσιών με δεδομένο ότι ο αγροτικός τομέας είναι από τους βασικότερους της Ελληνικής οικονομίας. Οι μαθητές παίρνουν όλες τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας.

Παράλληλα στα πλαίσια του εργαστηρίου καλλιεργούνται στην ύπαιθρο και σε τεχνικό περιβάλλον λαχανικά, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά φυτά και καρποφόρα δένδρα. Έτσι προσφέρονται στους μαθητές πολλές δυνατότητες, όπως να γνωρίσουν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των φυτών, να αναγνωρίσουν τα διάφορα είδη των φυτών, να εξασκηθούν στις φυτοτεχνικές εργασίες, να ασχοληθούν με τη συσκευασία και τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και να μάθουν να χρησιμοποιούν και να συντηρούν συσκευές, εργαλεία, φορητά μηχανήματα και εγκαταστάσεις.

Είναι ένας τομέας με μεγάλο φάσμα δράσης στην παραγωγική διαδικασία, στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών με δεδομένο ότι ο αγροτικός τομέας είναι από τους βασικότερους της Ελληνικής οικονομίας.

Τομείς απασχόλησης και επαγγελματικής απορρόφησης:

  • Γεωργικές επιχειρήσεις.
  • Ανθοκομικές και φυτωριακές επιχειρήσεις.
  • Καταστήματα εμπορίας γεωργικών προϊόντων.
  • Συνεταιριστικές οργανώσεις.
  • Υπηρεσίες πρασίνου των δήμων.
  • Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας.

Επίσης μπορούν να ασχοληθούν με προγράμματα αγροτουρισμού, βιολογικής γεωργίας, διαχείρισης  φυσικών πόρων και περιβάλλοντας τα οποία ενισχύονται με προγράμματα Leader. Τέλος όσοι επιθυμούν να ασχοληθούν με τον  πρωτογενή τομέα παραγωγής επωφελούνται από τα προγράμματα ενίσχυσης ? επιδότησης νέων αγροτών.