Στα πλαίσια των δράσεων συνεκπαίδευσης με το 10ο Γενικό Λύκειο, ομάδες μαθητών ενημερώθηκαν για το επάγγελμα του εκπαιδευτή σκύλων-οδηγών τυφλών χειριστών και για την γλώσσα γραφής και ανάγνωσης Braille.

Οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και ευαισθησία.

Δράση Συνεκπαίδευσης