Οι μαθητές μας στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος της Action Aid καλέστηκαν να συμπληρώσουν τη φράση «Θέλουμε μια εκπαίδευση που να μας?». Πολύ εύστοχα κι εμπνευσμένα οι μαθητές μας έγραψαν «Θέλουμε μια εκπαίδευση που να? μας ΕΝΩΝΕΙ» σε διάφορες γλώσσες!

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Action Aid