Για τον τρέχον σχολικό έτος δεν έχει συσταθεί Ηλεκτρολογικός Τομέας.