Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας για την παρουσία των κκ. Πασσά Γεωργία και Καραργύρη Χρύσα στο σχολείο μας και την ενημέρωση των μαθητών μας στα πλαίσια των δράσεων Αγωγής Υγείας του ΥΠΕΠΘ για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου.

Η συνεργασία μας με τις κκ. Πασσά Γεωργία και Καραργύρη Χρύσα ήταν άψογη και η συνάντηση και επικοινωνία με τους μαθητές μας εποικοδομητική.

Ελπίζουμε σε μελλοντική συνεργασία για δράσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα υγείας για γονείς και μαθητές.

Ενημέρωση των μαθητών για θέματα υγείας