Ο τομέας της γεωπονίας στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, επισκέφθηκε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατά την επίσκεψη οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν τους χώρους του Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα να ξεναγηθούν από το προσωπικό του πανεπιστημίου στα εργαστήρια της μελισσοκομίας, της σηροτροφίας, της κτηνοτροφίας, της ιχθυοτροφίας καθώς επίσης και στο αγρόκτημα του πανεπιστημίου όπου μπόρεσαν να ενημερωθούν για τις καλλιέργειες που βρίσκονταν σε αυτό καθώς και τα γεωργικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για τις διαφορές καλλιεργητικές εργασίες.

Επίσκεψη στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών