Στις 29-03-2018 επισκεφτήκαμε με τα παιδιά της Δ’ Τάξης. στα πλαίσια του Πολιτιστικού Προγράμματος που οργανώνει το σχολείο μας, το Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού που βρίσκεται στο Αιγάλεω.

Οι μαθητές είδαν τα εκθέματα του Μουσείου που καλύπτουν όψεις του ιδιωτικού και δημόσιου βίου του μικρασιατικού ελληνισμού και είχαν την ευκαιρία να δουν μια σειρά από έγγραφα, λογοτεχνικά βιβλία, φωτογραφίες και νομίσματα από τη Μικρά Ασία καθώς και την προσφυγική εγκατάσταση στην Αττική και κυρίως στο Αιγάλεω.

Επίσκεψη στο Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού