Στις 10 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο των Τρένων, όπου μια ομάδα μαθητών παρακολούθησε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Παιδικού Μουσείου με θέμα την ιστορία των τρένων και τα μέσα μεταφοράς.

Επίσκεψη στο Μουσείο των Τρένων