Κατά την διάρκεια του Σχολικού Έτους 2017-2018 πραγματοποιήθηκε Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα με θέμα «Διαχείριση Υδάτινων Πόρων – Το παράδειγμα του ποταμού Αλφειού και της λίμνη Καϊάφα».

Στο Πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ’ Γυμνασίου.

Στα πλαίσια αυτού, πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 2018, επίσκεψη από το MEdIΕS (Mediterranean Education Initiative for Environment & Sustainability) που υποστηρίζεται από το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE), ως μια πρωτοβουλία για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη.

Επίσκεψη στο σχολείο μας των Ειδικών του MEdIES