Στα πλαίσια των μαθητικών εκλογών, οι μαθητές του σχολείου μας ψήφισαν τους εκπροσώπους τους για το 15μελές συμβούλιο των μαθητών.

Οι υποψήφιοι μαθητές παρουσίασαν τον εαυτό τους και ο καθένας ενημέρωσε τους συμμαθητές τους σχετικά με το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν. Στη συνέχεια, οι μαθητές προσήλθαν στις κάλπες για να εκλέξουν τους αντιπροσώπους τους.

Μαθητικές εκλογές