Στα πλαίσια σχολικών περιβαλλοντικών δράσεων υλοποιήσαμε το περιβαλλοντικό πρόγραμμα “Παράγω την τροφή μου, δρω στο φυσικό περιβάλλον”. Εντάξαμε μέσα σε αυτό μία εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΚΠΕ Κορθίου παρακολουθώντας πρόγραμμα για το νερό.

Ξεκινήσαμε λοιπόν για την Άνδρο, ένα Κυκλαδίτικο νησί που συνδυάζει θάλασσα, φυσικές ομορφιές και φυσικά κρυστάλλινα νερά.

Το νερό αποτελεί το βασικό στοιχείο για την ύπαρξη ζώντων οργανισμών, της χλωρίδας και της πανίδας. Προσεγγίσαμε βιωματικά την πορεία του νερού από την πηγή ως τη θάλασσα. Παρατηρήσαμε το φυσικό περιβάλλον γύρω, συλλέξαμε και αναλύσαμε νερό από διάφορα σημεία, καταγράψαμε τη χλωρίδα και την πανίδα καθώς και τις ανθρώπινες παρεμβάσεις που δεν προσβάλλουν το περιβάλλον και την αισθητική.

Προβληματιστήκαμε και ευαισθητοποιηθήκαμε και ως άτομα και ως κοινωνικές ομάδες για ζητήματα που αφορούν τον τόπο, τους φυσικούς πόρους καθώς και την ισορροπία του ανθρώπου με το φυικό περιβάλλον.

Ευχαριστούμε το προσωπικό του ΚΠΕ Κορθίου Άνδρου για την υποδοχή και την ωραία εμπειρία που μας χάρισε.

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα στο ΚΠΕ Κορθίου Άνδρου