Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις της περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2016 θα διεξαχθούν από τις 17/05/2016 έως και τις 13/06/2016.

Προαγωγικές-Απολυτήριες εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου 2016