Εδώ και τέσσερα χρόνια το σχολείο μας συμμετέχει στα προγράμματα που διοργανώνει η ActionAid με στόχο την εκπαίδευση.

Έτσι και φέτος, το θέμα ήταν ένα σχολείο ορατό σε όλους. Ένα σχολείο που θα είναι ανοικτό και προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά.

Αφού συζητήσαμε και παίξαμε, ζωγραφίσαμε με τα παιδιά μας πώς φανταζόμαστε εμείς ένα σχολείο που θα μπορούν να έρθουν όλα τα παιδιά.

Πρόγραμμα ActionAid 2016