Στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων αγωγής υγείας για το σχολικό έτος 2016-2017 υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, υλοποιήθηκε στο σχολείο μας πρόγραμμα “Πρώτες Βοήθειες” με συντονίστρια την Ακριώτη Βασιλική ΠΕ 25 σχολική νοσηλεύτρια.

Συμμετείχαν 20 μαθητές εκ των οποίων συμπεριελήφθησαν 12 κορίτσια και 8 αγόρια. Οι θεματικές ενότητες ήταν έξι: 1) Περιποίηση απλού τραυματος, 2) Εγκαύματα, 3)Υποθερμία, 4)Εξωτερική Αιμορραγία, 5) Θερμοπληξία, 6) Πνιγμονή.

Στόχος του προγράμματος ήταν οι μαθητές να διαπαιδαγωγηθούν σε προληπτικά μέτρα πάνω σε πρώτες βοήθειες έτσι ώστε:
1) Να ενισχύσουν την αυτό-φροντίδα τους.
2) Να αλληλοεπιδρούν με το περιβάλλον με θετικό τρόπο με την απόκτηση κατάλληλων καθημερινών δεξιοτήτων διαβίωσης.
3) Να ενισχύσουν το ομαδικό πνεύμα, την προσωπικότητα τους, την υπευθυνότητα και το αίσθημα εμπιστοσύνης τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και στο κοινωνικό τους περιβάλλον.

Η επιτυχία του προγράμματος ανήκει στους 20 μαθητές που υλοποίησαν project μέσα από φωτογραφικό και εικονογραφημένο υλικό, βιωματική δράση και ασκήσεις προσομοίωσης.

Πρόγραμμα “Πρώτες Βοήθειες”