Στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Πειραιά (πρώην Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Ά Βαθμίδας) εγγράφονται απόφοιτοι του δημοτικού σχολείου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης ή μετεγγράφονται μαθητές της Α’ & Β’ Τάξης Γυμνασίου.

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Για να εγγραφεί ή να μετεγγραφεί ένας μαθητής στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής πρέπει:

 • Να έχει γνωμάτευση από ΚΕΔΔΥ (απαραίτητη προϋπόθεση) που να προτείνει τη φοίτησή του σε ειδικό σχολείο.
 • Να έχει απολυτήριο δημοτικού ή αν έχει πάει στο γυμνάσιο σημείωμα μετεγγραφής.
 • Να έχει ατομικό δελτίο υγείας για το μάθημα της φυσικής αγωγής.
 • Να έχει δύο (2) φωτογραφίες για το ατομικό δελτίο.
 • Να κάνει αίτηση εγγραφής ή μετεγγραφής στο σχολείο.
 • Να προσκομίσει πιστοποιητικό γεννήσεως.

Ποιοι μπορούν να φοιτήσουν στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α’ Βαθμίδας

 • Μαθητές με νοητική ανωριμότητα ή ανεπάρκεια, όπου σε συνδυασμό με συναισθηματικές και κοινωνικές αδυναμίες δεν τους επιτρέπουν να αφομοιώσουν τις έννοιες που διδάσκονται ή θα διδαχθούν, οπότε βιώνουν τη σχολική αποτυχία.
 • Μαθητές που δεν έχουν ή δεν μπορούν να κατακτήσουν σχολικές δεξιότητες που θα τους επέτρεπαν την παρακολούθηση της ύλης του γυμνασίου λόγω μαθησιακών ή γνωστικών δυσκολιών.
 • Γενικά μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες, που έχουν τις δυνατότητες αλλά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του γυμνάσιου της τυπικής εκπαίδευσης.

Προαπαιτούμενες δεξιότητες των μαθητών

 • Να διαθέτουν καλό επίπεδο κοινωνικής αυτονόμησης και πρακτικών δεξιοτήτων για να κάνουν χρήση αυτών για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
 • Να γνωρίζουν σε καλό επίπεδο ανάγνωση και γραφή.
 • Να γνωρίζουν βασικές μαθηματικές έννοιες που τους επιτρέπουν αυτόνομη κοινωνική συναλλαγή, κατανόηση και χρήση μετρικού συστήματος.