Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι μαθητές:

  1. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γενικής παιδείας του γενικού γυμνασίου, αναπροσαρμοσμένα, απλοποιημένα και εξατομικευμένα στις ανάγκες τους.
  2. Παράλληλα από την Γ’ τάξη και μετά, παρακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα τεχνολογικών μαθημάτων της ειδικότητας της επιλογής τους.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

ΤΑΞΗ

Α'

Β'

Γ'

Δ'

Ε'

Θ

Ε

Θ

Ε

Θ

Ε

Θ

Ε

Θ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Θρησκευτικά

2

1

1

1

1

Αρχαία Ελλ. Από Μετάφραση

2

2

2

2

2

Νέα Ελληνικά

5

4

3

3

3

Ιστορία

2

2

1

1

1

Μαθηματικά

4

4

3

3

3

Αγγλικά

1

1

1

1

2

Φυσική

1

2

1

Χημεία

1

1

Γεωγραφία

2

1

1

Βιολογία

2

2

Φυσική Αγωγή

2

2

2

2

2

Κοινωνική Αγωγή

1

1

Καλλιτεχνικά

1

1

ΣΕΠ

1

1

1

Πληροφορική

2

1

Οικιακή Οικονομία

2

1

Τεχνολογία

2

1

ΣΥΝΟΛΟ Μαθημάτων Γενικής Παιδείας

30

24

20

15

15

ΤΟΜΕΙΣ

5

1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

6

4

10

5

10

5

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

30

30

30

30

30