Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι μαθητές:

  1. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γενικής παιδείας του γενικού γυμνασίου, αναπροσαρμοσμένα, απλοποιημένα και εξατομικευμένα στις ανάγκες τους.
  2. Παράλληλα από την Γ’ τάξη και μετά, παρακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα τεχνολογικών μαθημάτων της ειδικότητας της επιλογής τους.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ
Εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ΤΑΞΗ Α'

ΤΑΞΗ Β'

ΤΑΞΗ Γ'

ΤΑΞΗ Δ'

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

3

2

2

2

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2

1

1

1

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

2

2

2

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΛΓΕΒΡΑ

2

2

2

2

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

1

1

1

1

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ

1

1

2

1

ΧΗΜΕΙΑ

1

1

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

1

1

1

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

1

1

1

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

2

ΙΣΤΟΡΙΑ

2

2

1

1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

1

1

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

2

2

1

1

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ)

1

1

1

1

ΓΑΛΛΙΚΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

2

2

2

2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

1

2

2

2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

1

2

2

2

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ/ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

1

1

1

1

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

1

1

1

1

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

2


(1Θ+1Ε)

3


(1Θ+2Ε)

5


(1Θ+4Ε)

5


(1Θ+4Ε)

ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2

2

2

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

30

30

30

30

Στο μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού πραγματοποιείται η διδασκαλία βασικών θεωρητικών και εργαστηριακών ασκήσεων των τομέων και ειδικοτήτων που λειτουργούν στο Ενιαίο Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο, με στόχο: α) την προετοιμασία και εξοικείωση των μαθητών με τα σχετικά γνωστικά αντικείμενα, τη παροχή σχετικών γνώσεων, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και β) την αξιοποίηση των κλίσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών, ώστε το σχολείο να μετατραπεί σε χώρο δημιουργίας και επαγγελματικής προετοιμασίας.

Στο μάθημα της Ζώνης δημιουργικών δραστηριοτήτων δίνεται η δυνατότητα ευελιξίας στους μαθητές και στη σχολική μονάδα να διαμορφώσουν από κοινού ένα σύνολο εκπαιδευτικών – επαγγελματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες, τόσο των μαθητών όσο και της τοπικής κοινωνίας. Η Ζώνη αυτή θα καλύπτει γενικότερα θεματικά πεδία που θα αφορούν τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την υγεία, την προσωπική ανάπτυξη του μαθητή/τριας και επιπλέον μέσα από αυτές τις «δημιουργικές δραστηριότητες» θα δίνεται η δυνατότητα να καλυφθούν και κενά σε διάφορα γνωστικά πεδία μαθημάτων και επαγγελματικά ενδιαφέροντα των μαθητών.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ
Εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ΤΑΞΗ Α'

ΤΑΞΗ Β'

ΤΑΞΗ Γ'

ΤΑΞΗ Δ'

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

3

2

2

2

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1

1

1

1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΛΓΕΒΡΑ

3

2

2

2

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

1

1

1

1

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ

2

1

1

2

ΧΗΜΕΙΑ

1

1

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

1

ΙΣΤΟΡΙΑ

1

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ)

1

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

2

2

2

2

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ)

1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

2

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ/ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

1

ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2

3

6

4

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

20

15

15

14

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
(Μόνο στην Α’ Τάξη)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

3

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(Επιλέγει 3 μαθήματα από τα παρακάτω, ανάλογα με τους Τομείς που λειτουργούν στη Σχολική Μονάδα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

2

ΑΡΧΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

2

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

2

ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

2

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

2

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

2

ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2

ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

6

Μαθήματα Επιλογής της Α’ Τάξης Λυκείου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου

Σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν λιγότεροι από 3 Τομείς στη Β’ Τάξη (εξαιρείται ο Τομέας Πληροφορικής, καθώς το μάθημα του συγκεκριμένου τομέα περιλαμβάνεται στα μαθήματα Γενικής Παιδείας), οι μαθητές/μαθήτριες διδάσκονται τα μαθήματα που αντιστοιχούν στους Τομείς που λειτουργούν στη σχολική μονάδα. Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, καθορίζονται τα υπόλοιπα προς επιλογή μαθήματα, είτε από τα μαθήματα επιλογής είτε από τη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων, με βάση το υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας ή εκπαιδευτικό προσωπικό που μπορεί να διατεθεί από άλλη σχολική μονάδα για συμπλήρωση ωραρίου.

ΤΑΞΗ Α'

ΤΑΞΗ Β'

ΤΑΞΗ Γ'

ΤΑΞΗ Δ'

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

15

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

15

16

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ

ΤΑΞΗ Α'

ΤΑΞΗ Β'

ΤΑΞΗ Γ'

ΤΑΞΗ Δ'

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ

20

15

15

14

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

4

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

0

15

0

0

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

0

0

15

16

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

20

15

15

14